Ilość przedmiotów
w koszyku: 0
Koszyk
Moje konto

Kategorie


Kontakt
Pn - Pt    08:00 - 18:00

email:
tel.kom.:
+48 512 394 424


Nowości Promocje

Firma Godna Zaufania
Regulamin

 

 

 

Regulamin sklepu www.kola-rolki.pl (ważny od 25.12.2014)

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem http://www.kola-rolki.pl

Znaczenie pojęć użytych w Regulaminie:

-Sprzedawca - Maciej Górka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU GÓRKA Maciej Górka z siedzibą w Kobiernicach przy ul. Centralnej 35, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Porąbka pod numerem 3127. NIP: 937-234-17-07. Regon: 241875921.

- Sklep -serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem http://www.kola-rolki.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić towary od Sprzedawcy

- Klient -osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu

- Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

- Towary - towary (rzeczy) prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedazy 

..........

Sklep  kola-rolki.pl prowadzony jest przez firmę PHU"GÓRKA" Maciej Górka z siedzibą w Kobiernicach przy ul. Centralnej 35, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Porąbka pod numerem 3127. NIP: 937-234-17-07. Regon: 241875921.

 

Sklep kola-rolki.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.kola-rolki.pl

Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego Akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 

Informacje handlowe zamieszczone na stronie sklepu, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego. 

 ..........

Zamówienia można składać 7dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,  poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamówienia na stronie sklepu www.kola-rolki.pl, lub/oraz mailowo na adres kontakt@kola-rolki.pl . Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

Realizacja zamówienia płatnego przy odbiorze rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sklep, a w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta faktura vat.

Klient może porozumiewać się ze Sklepem:

- telefonicznie – tel. 512-394-424

- mailowo – e-mail: kontakt@kola-rolki.pl 

- listownie – adres do korespondencji : PHU GÓRKA Maciej Górka, ul. Centralna 35, 43-356 Kobiernice

 

Oferowane przez Sklep produkty są nowe.

Wszystkie ceny produktów w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki.

 

Koszt brutto wysyłki paczki do 30 kg wynosi:

-18 zł przy przedpłacie na konto

-21 zł przy przesyłce pobraniowej

Program automatycznie zlicza wagę przedmiotów w koszyku i  podaje właściwy koszt wysyłki.

Towar wysyłamy do 3 dni roboczych od:

- zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (przy wyborze płatności przelewem - przedpłata)

- daty złożenia zamówienia (przy wyborze płatności za pobraniem).

 

 Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

- za pobraniem (przy odbiorze towaru),


- przelewem na konto bankowe:

     PHU "GÓRKA" Maciej Górka

     43-356 Kobiernice 

     Ul  Centralna 35

    ING Bank Śląski o/Bielsko-Biała

    nr konta  40 1050 1070 1000 0090 7848 0234 


- gotówką przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie Firmy (43-356 Kobiernice, ul. Centralna 35).

 

Przy wyborze płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta nie jest wiążąca dla Sprzedającego i zamówienie zostanie usunięte z systemu. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim kontakcie ze Sklepem.

W tytule przelewu proszę podać nr zamówienia dla zamówień składanych za pośrednictwem formularz zamówienia, lub dane Zamawiającego w przypadku zamówień składanych e-mailem.

 

Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towaru i jego przygotowanie do wysyłki – do 3 dni roboczych) + przewidywany czas dostawy przez firmę kurierską (1- 3 dni roboczych) Jeżeli czas oczekiwania jest dłuższy - jest to podane w opisie przedmiotu lub zamawiający jest o tym informowany.

W przypadku braku części towarów w magazynie, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i decyduje, czy zamówienie ma być realizowane częściowo, czy w całości anulowane.

 

Wysyłki realizujemy w dni robocze, od poniedziałku do piątku,  za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

Po otrzymaniu przesyłki, proszę sprawdzić jej stan oraz zawartość w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń, proszę sporządzić w obecności kuriera protokół reklamacyjny.

..........

 

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru na zasadach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza zawartych w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121)

Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy, lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@kola-rolki.pl. Jeżeli to możliwe, proszę w treści reklamacji podać nr paragonu lub faktury dotyczący reklamowanego towaru, opis wady i data jej ujawnienia, oraz oczekiwania Klienta odnośnie złożonej reklamacji.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy towar Sprzedawcy na adres: PHU GÓRKA Maciej Górka, ul. Centralna 35, 43-356 Kobiernice.

 ..........

Zgodnie z Ustawą  z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, należy wysłać na adres Sprzedawcy, tj.: PHU GÓRKA Maciej Górka, ul. Centralna 35, 43-356 Kobiernice. Na ten sam adres należy dokonać zwrotu towaru. Zwrotu towaru należy dokonać w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można także przesłać e-mailem na adres kontakt@kola-rolki.pl

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

..........

Wraz z akceptacją regulaminu, klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm), niezbędnych dla procesu realizacji i obsługi zamówienia. Klientowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z w.w. Ustawy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

……….

Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia - pierwszeństwo mają te przepisy.

……….

 

 

Załącznik nr 1.

 

OSWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
(oświadczenie należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


PHU GÓRKA Maciej Górka
ul. Centralna 35
43-356 Kobiernice
kontakt@kola-rolki.pl

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

sprzedaży następującej/ych rzeczy ................................................................................................................................

................................................................................................................................

numer paragonu/faktury...................................................................


Data zawarcia umowy to...................................................................

data odbioru towaru to........................................................................


podpis (nie wymagany przy wysłaniu odstąpienia mailem).......................

 


 

 

Regulamin sklepu www.kola-rolki.pl (ważny do 24.12.2014)

Sklep  kola-rolki.pl prowadzony jest przez firmę PHU"GÓRKA" Maciej Górka z siedzibą w Kobiernicach przy ul. Sportowej 40, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Porąbka pod numerem 3127. NIP: 937-234-17-07. Regon: 241875921.

 Sklep kola-rolki.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem  http://www.kola-rolki.pl

Informacje handlowe zamieszczone na stronie sklepu, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego. 

Zamówienia można składać poprzez wypełnienie formularz na stronie sklepu, e-mail lub telefonicznie

Wszystkie ceny produktów w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki.

Koszty wysyłki można sprawdzić klikając w zakładkę „WYSYŁKA/PŁATNOŚĆ”

Do każdej paczki dołączony jest paragon lub na życzenie faktura VAT

Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

-za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub

-przelewem na konto bankowe

Dane do przelewu:

PHU "GÓRKA" Maciej Górka 

     43-356 Kobiernice 

     Ul  Sportowa 40 

    ING Bank Śląski o/Bielsko-Biała

    nr konta  40 1050 1070 1000 0090 7848 0234

 

Towar wysyłamy do 3 dni roboczych od:

- zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (przy wyborze płatności przelewem - przedpłata)

- daty złożenia zamówienia (przy wyborze płatności za pobraniem).

Jeżeli czas oczekiwania jest dłuższy - jest to podane w opisie przedmiotu lub zamawiający jest o tym informowany.

W przypadku braku części towarów w magazynie, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i decyduje, czy zamówienie ma być realizowane częściowo, czy w całości anulowane.

Wysyłki realizujemy w dni robocze, od poniedziałku do piątku,  za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 Po otrzymaniu przesyłki, proszę sprawdzić jej stan oraz zawartość w obecności kuriera.

 

Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty jego otrzymania. Pieniądze zostaną zwrócone Klientowi przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, w zależności od wyboru dokonanego przez klienta. Koszty odesłania towaru ponosi Zamawiający.

Wraz z akceptacją regulaminu, klient wyraża zgodę na przetwarzanie Jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm), niezbędnych dla procesu realizacji zamówienia. Klientowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z w.w. Ustawy

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

Kupując u nas akceptujesz nasz regulamin

Zapraszamy i życzymy udanych zakupów